Areteia segueix creixent amb nous projectes per aquest curs

El nou curs 2017/2018 ja ha començat a Areteia amb una prioritat clara: fer d’Areteia més Areteia. Per perseguir aquesta màxima, s’ha estat treballant durant els mesos d’estiu en una formació específica per al professorat sobre personalització de l’educació, escoles inclusives i sobre les necessitats educatives més habituals en els alumnes de l’escola.

Entre les novetats per aquest curs, destaquem el desdoblament dels grups dels cursos finals de la Primària i de 2º i 4º de Secundària, amb l’objectiu d’avançar en la personalització a les aules. També s’ha impulsat el projecte educatiu de la Formació Professional d’Areteia amb el pas a la FP de Grau Superior, donant resposta a una demanda històrica de les famílies del col·legi, que demanaven continuïtat i permanència en un entorn educatiu personalitzat i cuidat com és el d’Areteia.

Fent balanç del curs anterior, el director de l’escola, Luis Garcia, considera que va ser un «curs molt profitós». D’acord amb l’ideari del col·legi, «es van obtenir resultats importants dels nostres alumnes, fent-los créixer acadèmicament i personalment», i es va consolidar «de manera coherent, raonada i a un ritme ajustat l’ús de les noves tecnologies», introduint el model Bring your own Device a 1r d’ESO, la qual cosa ha impulsat a introduir aquest disseny en altres cursos.

L’any passat es van viure «tres moments molt entranyables i emotius», com el retrobament d’exalumnes, que en la seva segona edició va aconseguir reunir a més de 200 antics estudiants; la V Jornada d’Innovació Educativa – La convivència escolar: mediació i compromís, claus contra l’assetjament escolar, on va destacar la qualitat de les ponències i la seva aportació a la formació dels professors; i la Trobada Anual de Pares, que en la seva segona edició demostra que és un acte que s’està consolidant amb força.

El director remarca així mateix el bon funcionament dels Tallers Excellent, que es van a seguir desenvolupant aquest any. Aquests tallers són «una peculiaritat del model educatiu d’Areteia» i gaudeixen de gran popularitat entre els alumnes, especialment aquells tallers associats a l’àmbit esportiu, la fotografia, vídeo i la ràdio. Com la resta d’escoles del grup NACE Schools, Areteia ha participat activament i de manera satisfactòria en els esdeveniments organitzats pel grup i com diu Luis Garcia «són experiències que viuen uns pocs però que ens fan vibrar i sentir-ho a tots els altres».

Però sens dubte, l’experiència més important viscuda pel col·legi el curs passat i que ha marcat un abans i un després ha estat l’Aventura C95 Perú Stop Bulliyng, en la qual vuit alumnes van ser triats, per la seva contribució positiva en la dinàmica diària de convivència, per participar en una expedició a Perú. El director destaca el valent pas donat per la comunitat educativa per posar-li cara al problema i mostrar-ho a l’opinió pública, així com el compromís ferm adquirit per tots per afavorir la convivència i convertir-se a «l’escola del respecte».