AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Data de publicació 4 de febrer de 2015

 

      1. 1. Dades identificatives

El propietari de www.naceschools.com (d’aquí en endavant, LLOC WEB) és NUEVO ÁGORA CENTRO DE ESTUDIOS, S.L (d’aquí en endavant, NACE SCHOOLS), amb domicili a C/ Valle de la Fuenfría, 3 – Bajo Izquierda, 28034 Madrid, amb NIF B-84496314. La companyia està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al Bloc 21.962, Foli 10, Secció 8ª, Full M-391.354.

      1. Propòsit de la pàgina web

El propòsit d’aquest LLOC WEB és posar a la disposició del públic general informació sobre les activitats i serveis de NACE SCHOOLS i oferir informació dels col·legis que formen part de NACE SCHOOLS, identificats al LLOC WEB.

      1. Política de privacitat

En compliment a la normativa de protecció de dades, la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable, aprovada pel Reial Decret 1720/2007, de 17 de desembre, NACE SCHOOLS explica a continuació el tractament de la informació de caràcter personal d’aquest LLOC WEB.

3.1. La propietat de l’arxiu, el deure d’informació i la finalitat del fitxer

Les dades personals recopilades a través d’aquest LLOC WEB formaran part d’un arxiu de dades personals degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per tal de gestionar les dades personals dels usuaris, respondre les preguntes, enviar informació sobre les activitats i serveis de NACE SCHOOLS i informació dels col·legis que formen part del col·lectiu NACE SCHOOLS, esmentats anteriorment, per qualsevol mitjà, inclús a través de correu electrònic, i enviar contingut comercial, d’acord amb l’apartat 7.

3.2. Dades i informació recopilada per NACE SCHOOLS

Els usuaris que registrin les seves dades utilitzant qualsevol dels formularis d’aquest LLOC WEB han de facilitar les seves dades actuals: nom, cognoms i telèfon i correu electrònic de contacte.

3.3. Contingut comercial

3.3.1 NACE SCHOOLS pot enviar als usuaris d’aquest LLOC WEB, que s’hagin registrat les seves dades i hagin acceptat la política de privacitat, contingut comercial, a través de qualsevol mitjà, inclús a través de correu electrònic, per informar sobre notícies, productes, serveis, ofertes o qualsevol contingut comercial relacionat amb NACE SCHOOLS que, segons l’opinió de NACE SCHOOLS, pot ser de l’interès dels usuaris.

3.3.2 Tanmateix, NACE SCHOOLS podrà enviar contingut comercial de tercers sobre activitats relacionades amb la formació, l’ensenyament d’idiomes, l’esport, la música, activitats d’oci i altres serveis. Si no desitges rebre aquest contingut comercial, envia’ns un missatge a la següent adreça de correu electrònic: emailing@naceschools.com.

3.4. Enviar un CV

NACE SCHOOLS informa que si envies el teu CV a la companyia, el contingut serà processat amb la màxima discreció i condifencialitat i les dades personals s’inclouran en un fitxer propietat de NACE SCHOOLS per valorar les candidatures per actuals o futurs processos de selecció de personal.

NACE SCHOOLS pot transferir els CV als col·legis mencionats anteriorment per tal de facilitar el procés de selecció.

3.5. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO)

Els interessats poden, en qualsevol moment, exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició d’acord amb les normes vigents enviant una carta a la direcció mencionada o un correu electrònic a emailing@naceschools.com, indicant clarament el dret exercit i adjuntant una còpia del DNI o un document similar.

3.6. Mesures de seguretat

NACE SCHOOLS ha implementat les mesures de seguretat de les dades personals vigents i continua implementant totes les mesures tècniques addicionals per tal de prevenir possibles pèrdudes, usos incorrectes, alteracions, accés sense autorització i robatori de les dades personals processades. Els usuarias han de saber que les mesures de seguretat d’Internet poden ser violades.

Els usuaris son responsables de la seguretat del seu nom d’usuari i contrasenya. NACE SCHOOLS no transferirà mai les dades dels consumidors i/o usuaris a terceres persones o altres companyies.

3.7. Cookies

NACE SCHOOLS pot instal·lar mecanismes d’emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com cookies, al teu ordinador per conèixer els usuaris d’aquest LLOC WEB, però en cap cas en processaran les dades personales. El teu navegador pot generar un missatge instantani que ofereix la possibilitat de cancel·lar la instal·lació d’aquests mecanismes.
Veure l’apartat de “Política de Cookies”