Política de cookies

Cookies

NUEVO ÁGORA CENTRO DE ESTUDIOS, S.L. (d’aquí en endavant NACE SCHOOLS), pot utilitzar en la seva pàgina web la tecnologia anomenada “cookies” per recollir informació dels usuaris de la pàgina web.

Les cookies son petits archius de text que alguns llocs web emmagatzemen en qualsevol dispositiu que compti amb accés a Internet, amb el propòsit expressat aquí; en cap cas les nostres cookies proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

Consentiment                                                                  

Utilitzant aquesta pàgina web, consents i acceptes les nostres cookies en el teu ordinador o dispositiu pel el propòsit expressat aquí.

Si decideixes no acceptar les nostres cookies, pots continuar utilizant la pàgina web de NACE SCHOOLS amb normalitat, tot i que és possible que això afecti, total o parcialment, al funcionament normal de la pàgina web.

Tipus de cookies i objectius

NACE SCHOOLS explica el tipus de cookies utilitzades en aquesta pàgina, juntament amb el seu objectiu:

Cookies d’anàlisi: Aquestes permeten quantificar el número d’usuaris i així realitzar la mesura i l’anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del nostre lloc Web.

Les aplicacions que utilizem per obtenir informació, mesurar i analitzar els usuaris són:

Cookies de publicitat: Permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la pàgina web.

Desactivar les cookies

El teu navegador pot generar missatges instantanis que t’ofereixen la possibibilitat de desactivar les cookies. En cas que el teu navegador no ofereixi aquesta possibilitat automàticament, pots deshabilitar la seva instal·lació seguint les instruccions del teu navegador.

Pots configurar les opcions del teu navegador per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip.

Per a més informació pots visitar la següent direcció:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Canvis en la política de cookies

NACE SCHOOLS pot canviar la política de cookies en qualsevol moment, és per això que et demanem que regularment verifiquis la nostra pàgina web i comprovis els canvis realitzats.

Contacte

Si utilitzes un altre navegador, pots obtenir més informació per configurar la instal·lació de cookies a través de la secció d’ajuda del navegador. Si necessites ajuda per configurar el teu navegador de cookies, pots contactar-nos a emailing@naceschools.com i et donarem una resposta el més aviat possible.

Política de cookies

Cookies

NUEVO ÁGORA CENTRO DE ESTUDIOS, S.L. (hereinafter, NACE SCHOOLS), pot utilitzar en la seva pàgina web la tecnologia anomenada “cookies” per recollir informació dels usuaris de la pàgina web.

Les cookies son petits archius de text que alguns llocs web emmagatzemen en qualsevol dispositiu que compti amb accés a Internet, amb el propòsit expressat aquí; en cap cas les nostres cookies proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

Consentiment                                                                  

Utilitzant aquesta pàgina web, consents i acceptes les nostres cookies en el teu ordinador o dispositiu pel proòsit expressat aquí.

Si decideixes no acceptar les nostres cookies, pots continuar utilizant la pàgina web de NACE SCHOOLS amb normalitat, tot i que és possible que el pot ser que això afecti, total o parcialment, al funcionament normal de la pàgina web.

Tipus de cookies i objectius

NACE SCHOOLS explica el tipus de cookies utilitzades en aquesta pàgina, juntament amb el seu objectiu:

Cookies d’anàlisi: Aquestes permeten quantificar el número d’usuaris i així realitzar la mesura i l’anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del nostre portal Web.

Les acpliaciones que utilizem per obtenir informació, mesurar i analitzar els usuaris són:

Cookies de publicitat: Permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la pàgina web.

Desactivar les cookies

Your browser can sometimes generate an instant message that will give you the possibility of opposing the installation of cookies. In the event that your browser does not provide this possibility automatically, you can inhibit their installation by following the instructions provided by your browser.

You can configure the browser options installed on your computer to allow, learn about, block or delete cookies installed on your equipment.

You can find information on how to do so at the following addresses:

Firefox from https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome from http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer from http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari from http://support.apple.com/kb/ph5042

Canvis de la política de cookies

NACE SCHOOLS may change its cookies policy at any time, which is why we ask you to regularly check our site to see whether changes have been made.

Contacte

If you use another browser, you can obtain more information on how to configure cookies installation through the browser’s help or assistance section. If you need help in configuring your browser cookies, please email us at emailing@naceschools.com and we will contact you as soon as possible with the information you need.