ELS VALORS DE NACE SCHOOLS

Tot i la diferència geogràfica de les diferents institucions educatives, el grup NACE Schools forma un sol projecte global basat en una educació de valors. Unim països i continents en una sola família que va més enllà d’una experiència acadèmica. Dissenyem un aprenentatge que ajuda a desenvolupar acadèmicament i personalment els estudiants. L’educació de valors del col•legis privats es centra en aspectes com el pensament crític, la creativitat, l’automillora, el compromís social, el respecte, la tolerància i la responsabilitat.

Pensament crític i creatiu

Els valors dels nostres col•legis són sinònim de desenvolupament i progrés en un món globalitzat que no para de créixer, i en el qual és primordial tenir una preparació acadèmica i personal. Per a poder exprimir al màxim el potencial dels alumnes, incorporem l’ús de les noves tecnologies al pla d’estudis, aportant un nou mètode de recerca, anàlisi i exposició de la informació. A més a més, tenim un rigurós programa d’activitats extraacadèmiques esportives, musicals i artístiques, com a alternativa per l’autoexpressió. A través d’aquestes activitats oferim la possibilitat de veure el món des de diferents perspectives.

Automillora

L’automillora és un dels valors que els col•legis de NACE fomenten. Motivem als estudiants a tenir èxit, oferint un programa específic d’ajuda, amb antenció personalitzada en classes reduïdes. Tanmateix, els nostres programes fets a mida s’adapten a les necessitats dels alumnes, per tal que desenvolupin les habilitats al seu ritme. El professorat altament qualificat estimula i ajuda als estudiants en cada una de les etapes d’aprenentatge.

Compromís social

Volem transmetre als alumnes la seva tasca a la comunitat educativa, així com a la societat en general. Ajudem als estudiants a desenvolupar compromís social mitjançant una àmplia varietat d’oportunitats per tal que participin en equips, exposicions d’art i projectes comunitaris. Això permet que els estudiants treballin en equip i entenguin la importància d’ajudar als companys.

Respecte i tolerància

En aquest sentit, el respecte i la tolerància creen un ambient d’estudi obert a diferents opinions i idees. Els esdeveniments culturals i els viatges lingüístics reforcen els valors dels col•legis de NACE, ja que ofereixen la possibilitat d’experimentar i descubrir altres cultures.

Responsabilitat

Finalment, també motivem els alumnes a desenvolupar el sentit de la responsabilitat no només en ells mateixos, sinó també amb la resta de companys. A través dels valors que els col•legis privats trasmeten, ajudem als estudiants a tenir èxit a nivell acadèmic i personal.