LA METODOLOGIA D’APRENENTATGE DE NACE SCHOOLS

NACE Schools és un prestigiós grup educatiu reconegut a nivell internacional, amb col•legis privats arreu del món que ofereixen la millor educació als seus alumnes. La metodologia d’aprenentatge dels nostres col•legis garanteix que els estudiants desenvolupin un àmpli aprenentatge acadèmic i personal, gràcies al suport i a l’experiència dels nostres professors altament qualificats.

La metodologia d’aprenentatge dels nostres col•legis es caracteritza per ser innovadora. El professorat guia i facilita l’aprenentatge dels alumnes, per tal que aquests siguin independents, treballin col•laborativament i pensin rigorosament i creativament. Tanmateix, donem èmfasi a l’adquisició d’habilitats essencials com la comunicació, el pensament i el treball en equip.

El valor de la tecnologia

Una altra metodologia d’aprenentatge dels nostres col•legis privats és l’ús de les noves tecnologies. Incorporem la informàtica a tots els aspectes del pla d’estudis, promovem activament l’aprenentatge i assegurem que els estudiants entenguin el valor de la tecnologia: emmagatzematge, cerca, anàlisi o presentació d’informació, opinions o idees.

Els nostres programes d’estudi suporten i mesuren l’èxit acadèmic dels estudiants en cada una de les etapes educatives, aconseguint el seu màxim potencial. A NACE valorem als estudiants com a persones individuals que aprenen al seu ritme i a la seva manera. És per aquest motiu que la metodologia d’aprenentatge dels nostres col•legis incorpora sistemes de suport adaptats a les necessitats específiques dels estudiants. Per tal de reforçar aquest suport, els col•legis compten amb un personal altament qualificat que treballa col•laborativament amb les famílies dels alumnes. A més a més, els programes acullen a estudiants de múltiples intel•ligències, talents i aptituds, ajudant-los a prosperar.

Ambient internacional

L’ambient internacional és un altre aspecte que defineix la nostra metodologia d’aprenentatge. Les experiències culturals permeten als estudiants desenvolupar les seves habilitats idiomàtiques, però també el respecte vers altres cultures i l’habilitat d’adaptar-se a treballar en diferents situacions.

Finalment, una de les característiques principals de la metodologia d’aprenentatgede NACE Schools és la integració d’activitats extraacadèmiques esportives, musicals i artístiques al pla d’estudis. Pels estudiants és vital tenir una educació global que els permeti ser versàtils, expressar-se en diversos idiomes i tenir èxit a nivell acadèmic i personal.