El pla d’estudis nacional i internacional de NACE Schools

El pla d’estudis internacional dels col•legis privats de NACE ofereix les millors oportunitats acadèmiques pels estudiants. Cada institució segueix el pla internacional del país on es troba. Per exemple, A Anglaterra es segueix el GCSE i l’A-Levels, i a França i Espanya el Batxillerat Internacional. De fet, la majoria dels col•legis n’incorporen dos, així els alumnes poden aconseguir dos diplomes al final de l’etapa educativa. En qualsevol dels casos, el pla d’estudis internacional de NACE Schools és rigurós, exigent i està dissenyat per aconseguir el millor dels estudiants.

Broad programme of study

La majoria dels nostres centres educatius están acreditats per oferir el pla d’estudis internacional del Batxillerat Internacional, i altres estan en procés d’obtenir el permís. Coneguts com a Col•legis Mundials IB, formen part d’un exclusiu nombre de centres autoritzats per ensenyar aquest pla d’estudis. El Batxillerate és una prestigiosa qualificació que comprèn 3 programes: Programa d’Educació Primària, Programa d’Educació Secundària i Diploma dels Programes, dirigit a estudiants d’entre 3 i 19 anys. El programa està reconegut per prestigioses universitats, i ofereix als estudiants excel•lència educativa.

A cada col•legi privat, el pla d’estudis internacional està suportat per una excel•lent metodología d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta inclou l’experiència del professorat altament qualificat, dedicat a compartir coneixements i experiències. Tanmateix, s’incorpora tecnologia d’última generació, oferint als estudiants nous camins per trobar, analitzar i avaluar la informació. A més a més, la immersió lingüística permet als estudiants guanyar domini d’anglès, així com coneixements d’una alta llengua estrangera.

El pla d’estudis internacional de NACE Schools està dedicat a oferir una educació de valors. Mitjançant diferents oportunitats internacionals d’aprenentatge, els alumnes desenvolupen un pensament independent i creatiu i incrementen el sentit de la responsabilitat, l’automillora i el compromís social.

Professors altament qualificats

El professorat dels nostres col•legis privats es mostra actiu en el desenvolupament dels alumnes i estimula l’automillora. El personal anima a pensar creativament i independentment, ja sigui a nivell acadèmic o personal. Gràcies a l’equilibri entre el nombre d’estudiants i professors i les classes reduïdes, el professorat dels nostres col•legis privats ofereix una atenció personalitzada, adaptant els mètodes d’ensenyament als diferents estils d’aprenentatge.

L’ambient internacionals de les institucions educatives atorga un caràcter únic a NACE Schools. El professorat dels col•legis privats promou una educació global a través d’experiències internacionals d’aprenentatge i esdeveniments multiculturals, per tal de millorar les habilitats lingüístiques, com també per entendre i apreciar les diferents cultures i els diferents estils de vida.

El personal experimentat i el professorat dels nostres col•legis privats col•laboren a donar suport i atenció individualitzada als alumnes, tenint en compte les seves necessitats específiques. El nostre equip psicopedagògic desenvolupa programes personalitzats de suport, juntament amb les famílies, per tal de crear un ambient còmode i segur en cada una de les etapes educatives.