Preparació global a NACE Schools

NACE Schools és un prestigiós grup educatiu reconegut a nivell internacional, que compta amb 21 institucions repartides en 4 països: Espanya, França, Regne Unit i Índia. Com a col•legis internacionals privats oferim una preparació global, entesa com l’educació que encamina als nostres estudiants a tenir èxit professional en un context globalitzat que no para de créixer. A través d’esdeveniments culturals, viatges a l’estranger i l’experiència internacional dels professors, preparem als alumnes per a prosperar.

Batxillerat Internacional

En una educació global és imprescindible comptar amb una qualificació que incorpori i transmeti valors a nivell internacional. Aquest és el cas del Batxillerat Internacional (IB). Molts dels nostres col•legis, coneguts com Col•legis Mundials IB, estan acreditats per ensenyar aquesta qualificació, i la resta estan en procés d’obtenir l’autorització. D’aquesta manera els nostres col•legis privats promouen l’educació internacional que els estudiants necessiten.

Immersió lingüística

A diferència d’altres col•legis que ofereixen la possibilitat d’estudiar assignatures en diferents idiomes, NACE Schools va més enllà i ofereix una atmosfera verdaderament internacional. A través de la immersió lingüística, els alumnes guanyaran domini de l’anglès i, almenys, coneixements d’una altra llengua estrangera. Això els permet que tinguin un nivell avançat de tres o, inclús, quatre llengües.

Oportunitats internacionals d’aprenentatge

Les oportunitats internacionals d’aprenentatge, així com també així els esdeveniments culturals, el Batxillerat Internacional i la immersió lingüística, formen part integral del nostre pla d’estudis. Oferim estades de curta o llarga durada a l’estranger, cosa que permet una immersió lingüística total i un profund coneixement de la cultura, díficil d’aconseguir en el context d’una aula. Una excel•lent organització, juntament amb la supervisió i el suport dels tutors assignats, garantitzen que l’experiència dels estudiants sigui recordada per sempre.

Esdeveniments multiculturals

Gràcies als esdeveniments multiculturals dels col•legis privats, els alumnes perfeccionen les seves habilitats lingüístiques a través de la interacció amb estudiants d’altres països, la participació en activitats estimulants i l’experiència de conèixer gent amb diferents punts de vista. En aquests esdeveniments es promou el respecte i la tolerància vers els altres, un valor clau en els nostres col•legis privats. Els esdeveniments multiculturals que NACE organitza al llarg del curs acadèmic són una gran oportunitat per reunir estudiants de més de 50 nacionalitats diferents.

Certificats

El grup educatiu NACE Schools està dedicat al plurilingüisme i a l’aprenentatge cultural. A més a més de l’anglès, els nostres col•legis internacionals privats ofereixen una àmplia varietat idiomàtica: francès, castellà, alemany, xinès mandarí, rus i japonès. El pla d’estudis garanteix que els alumnes dominin l’anglès i tinguin coneixements sòlids d’una altra llengua estrangera. Tot i que la comprensió oral és un dels aspectes més importants en l’aprenentatge d’una llengua, els certificats de competències lingüístiques avalen el nivell dels estudiants, incrementen l’autoestima i milloren les futures oportunitats professionals.

Més informació…

Experiències a l’estranger

La preparació global de NACE Schools implica la possibilitat d’estudiar a l’estranger com a part del pla d’estudis. A través d’aquestes experiències, els alumnes poden gaudir d’una estada de curta o llarga durada a l’estranger, mentre estudien en un dels col•legis col•laboradors. Aprendre la diversitat de cultures ajuda als estudiants a desenvolupar el sentit del respecte, la tolerància i el compromís social. Els estudiants aprenen a treballar en diferents situacions; un criteri vital per a una trajectòria internacional.

Com a part de la preparació global, oferim esdeveniments multiculturals presencials i virtuals al llarg de l’any acadèmic. Això inclou les Olimpiades NACE, la Setmana Internacional de la Música, la Competició Global i el Model NACE de les Nacions Unides, els quals acullen a estudiants de 50 nacionalitats diferents i possibiliten el treball en equip, l’automillora i la competició amistosa entre els estudiants.

Experiència internacional dels professors

El nostre professorat internacional contribueix al compromís de la preparació global. Els professors nadius i bilingües de NACE han passat llargues temporades a l’estranger, cosa que beneficia l’aprenentatge dels alumnes. Mitjançant el seu coneixement, els professors supervisen les estades a l’estranger.

A NACE oferim la preparació global que els alumnes necessiten per a tenir èxit en una carrera professional a nivell internacional. Els estudiants guanyen experiència treballant amb companys de diferents cultures, en diferents contextos. A més a més, aconsegueixen avançades habilitats lingüístiques que faciliten la interacció i desenvolupen una nova visió del món.