Certificats a NACE Schools

El grup educatiu NACE Schools està dedicat al plurilingüisme i a l’aprenentatge cultural. A més a més de l’anglès, els nostres col•legis internacionals privats ofereixen una àmplia varietat idiomàtica: francès, castellà, alemany, xinès mandarí, rus i japonès. El pla d’estudis garanteix que els alumnes dominin l’anglès i tinguin coneixements sòlids d’una altra llengua estrangera. Tot i que la comprensió oral és un dels aspectes més importants en l’aprenentatge d’una llengua, els certificats de competències lingüístiques avalen el nivell dels estudiants, incrementen l’autoestima i milloren les futures oportunitats professionals.

Els nostres certificats en llengua anglesa

L’anglès és un dels principals objectius del pla d’estudis. Els estudiants tenen la possibilitat de desenvolupar habilitats lingüístiques i aconseguir fluïdesa a través d’intercanvis culturals, classes exclusivament en anglès, professors nadius altament qualificats i l’aprenentatge de gramàtica, sintaxi i col•loquialismes. D’aquesta manera, es converteix en l’idioma de comunicació juntament amb la llengua materna dels alumnes, contribuïnt a fomentar l’educació internacional dels col•legis privats de NACE Schools.

Oferim exàmens de prestigiosos certificats de competències lingüístiques en anglès per infants, adolescents i adults. De Cambridge poden assolir:

Altrament, del Trinity College London els estudiants poden examinar-se de 12 nivells.

Altres competències lingüístiques d’èxit

A més a més de l’anglès, oferim certificats de competències lingüístiques d’altres llegües: Els col•legis privats de NACE estan reconeguts per l’Institut Cervantes, el Hanban i l’Institut Goethe. Els centres educatius han aconseguit alts nivells d’èxit en els exàmens dels certificats de competències lingüístiques: L’Agora Portals de Mallorca ha assolit el 100% d’aprovats en els exàmens d’anglès, mentre que els estudiants de primària han exercit un excel•lent treball en el YCT (Youth Chinese Test).

Els certificats de competències lingüístiques són un excel•lent mètode per ressaltar les avançades habilitats lingüístiques que els alumnes adquireixen, gràcies a l’educació internacionals dels col•legis privats de NACE Schools.